ОДРЖАНИ РЕДОВНИ САСТАНЦИ У ВИШЕ МЕСНИХ ОДБОРА

Током месеца октобра у више месних одбора су одржани радни састанци на којима су анализирани планови за будуће активности. Истакнуто је да је неопходно, као и до сада, наставити одговорну политику према грађанима и наставити ослушкивати њихове потребе, у чему су иначе месни одбори ОО Инђија показали велико ангажовање.